Disclaimer

Gonnie van Wijk - Klassiek Homeopaat / Alternatieve geneeswijzen Amsterdam

NL - Disclaimer

 

 

Informatie op deze site

Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit Gonnie van Wijk iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

https://www.gonnievanwijk.nl bevat links naar externe websites. Gonnie van Wijk is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van die websites of hun toegankelijk garanderen.

Gonnie van Wijk garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Gonnie van Wijk vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

 


UK - Disclaimer

 

 

information on this site

Although this website has been very carefully produced, Gonnie van Wijk disclaims all liability for inaccuracies, omissions and any consequences of any person or organisation acting on the basis of the information provided on or via this site available.  

The user of this website is recommended not to use this information as a definitive source but recognise her professional knowledge and experience. The information is not a substitute for medical advice and anyone with serious concerns about their health or the health of an animal should consult an appropriate healthcare professional.


https://www.gonnievanwijk.nl contains links to external websites. Gonnie van Wijk is not responsible for and has no control over the contents of those webpages or guarantee uninterrupted access to these webpages, or the security of the websites to which it links.

Gonnie van Wijk disclaims all legal consequences.