Hallo, ik ben Gonnie van Wijk en Klassiek Homeopaat.

Graag wil ik u vertellen hoe de homeopathie mij zo enthousiast heeft gemaakt en wat ik voor u als homeopaat kan betekenen.

Bij toeval, in zoverre toeval bestaat, trok ik een boekje over homeopathie van de plank uit de bibliotheek van de Hoge School van Amsterdam. Op dat moment deed ik de opleiding tot sociaal verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg.

Ik las het boekje 'alles over homeopathie van George Vithoulkas' in een paar dagen tijd en kon maar op een gedachte komen 'dit klopt, deze manier van genezen bevat een enorme wijsheid'. Ik had vijftien jaar als (sociaal) verpleegkundige op verschillende afdelingen en in verschillende ziekenhuizen gewerkt. Meerdere keren had ik de indruk gekregen dat de genezing van een ziek(t)e veel eerder te maken had met de vitale kracht, de levenskracht van de patiënt dan met de medicijnen die werden verstrekt.

Nadat ik verschillende klassiek homeopaten iets had horen vertellen over hun werk kwam ik in een soort stroomversnelling terecht. Drie maanden later begon ik aan de 5 ½ durende studie tot klassiek homeopaat. In het voorjaar van 1996 ben ik afgestudeerd en heb sindsdien een bloeiende praktijk.

In mijn praktijk behandel ik zowel de volwassene als het kind.
Door toepassing van de zogenaamde L.M. potentie (zie onder de rubriek LM potentie) kan ik de werking van het geneesmiddel precies afstemmen op de gevoeligheid van de volwassene en het kind.

De behandeling van de volwassene en het kind

Tijdens het consult kijk ik of het een acute klacht of een constitutionele behandeling betreft.
Dit laatste wil zeggen dat ik een middel probeer te zoeken dat uw gehele gestel, uw algehele toestand verbetert en uw weerstand doet toenemen.
U komt bijvoorbeeld met migraine. In de loop van de behandeling zal u merken dat niet enkel de migraine afneemt, maar ook dat u bijvoorbeeld meer energie heeft, meer innerlijke rust heeft, beter slaapt, en dat andere klachten eveneens verdwijnen.
Een eerste consult zal anderhalf uur in beslag nemen.
Deze tijd heb ik nodig om een inventarisatie te maken van uw gezondheidstoestand.
Er is niet alleen aandacht voor uw lichamelijke klachten, ik wil ook graag weten of er een mogelijke oorzaak is waardoor de klachten verbeteren of verergeren en tijdens welke perioden ze optreden en hoe de klachten precies aanvoelen.
Verder zijn gegevens over o.a. uw voeding, uw temperatuurgevoeligheid en bijzonderheden over uw slaap en dromen van belang.
Naast de lichamelijke kwalen zal er ook aandacht zijn voor uw emotionele en mentale klachten.
De behandeling van het kind duurt in de regel wat korter.
Dit komt omdat het kind minder weerstanden kent en door zijn spontane 'ongeremdheid' makkelijker tot (zelf)genezing komt.
Bij het kind zal ik, naast de emotionele, mentale en lichamelijke ontwikkeling ook aandacht schenken aan kinderziektes en de reacties van het kind op de vaccinaties. Verder neem ik het verloop van de zwangerschap, de bevalling en de tijd na de bevalling mee in mijn keuze van het geneesmiddel.

Tijdens een bijscholingscursus verloskunde en homeopathie heb ik kennis verkregen in de homeopathische toepassing van geneesmiddelen bij klachten en complicaties van de zwangerschap, bevalling en het kraambed.
Juist tijdens de zwangerschap openbaren zich constitutionele zwakheden van de moeder.
Met de toepassing van het juiste geneesmiddel zal het gestel en de weerstand van moeder en baby sterker worden en zal er in de regel minder doorverwezen hoeven te worden naar de gynaecoloog. Klachten en ziektes; zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

Tijdens de behandeling zal ik, met toestemming van de cliënt, regelmatig schriftelijk en telefonisch contact hebben met de huisarts en met de specialist en verloskundige.
Tijdens de intervisie met collegae zal patienten-casuistiek besproken worden. Waarneming vindt plaats door collegae-homeopaten, die LM-potenties toepassen in hun praktijk.
Bij het eerste consult zal ik u schriftelijk toestemming vragen voor overleg met de huisarts, specialist, waarneming door en intervisie met collegae, en het gebruik van patiëntengegevens bij het lesgeven en bij het geven van voorlichting.

Algemene praktijk informatie

5 ½ jarige vakopleiding tot klassiek homeopaat, afgerond maart 1996.
Verpleegkundige A, specialisaties CCU, HBO Maatschappelijke Gezondheidszorg; gelaagdheid 7.
Lid van de NOKH

Talbotstraat 27
1087DE Amsterdam-IJburg

Telefonisch spreekuur
Maandag tot en met vrijdag 13:00 - 14:00.
Belt u op andere tijden dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken dan wordt u spoedig teruggebeld.
Telefoon: 0610653903
Skype

Het consult

Omdat bij de behandeling de hele mens centraal staat, neemt een eerste consult al gauw anderhalf uur in beslag. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gehele gezondheidstoestand.

Het vervolgconsult

Tijdens het vervolgconsult vindt de observatie en beoordeling plaats van de reacties op het geneesmiddel. De reacties van de patiënt bevestigen of weerleggen de keuze van het geneesmiddel en de dosering.
Het vervolgconsult duurt een half uur tot een uur en vindt in de regel na vier tot zes weken plaats.

Bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar met tram 26. Er is in de regel voldoende parkeergelegenheid voor de auto. Er geldt betaald parkeren. routeplanner