Ik werk volgens de ziekteclassificatie van Hahnemann, deze werd ontwikkeld door de grondlegger van de homeopathie, Samuel Hahnemann.

Er is sprake van een holistische benadering; men gaat uit van de gelaagdheid van de ziekte- ontwikkeling van de patiënt. Het ziektebeeld wordt daarom ingedeeld in verschillende klassen.

Er wordt gekeken naar een mogelijke erfelijke belasting; de invloed van reguliere medicijnen en hun bijwerkingen; symptomen die een gevolg zijn van een incident; heftige symptomen die als constitutionele reactie naar buiten komen, niet zelden opgeroepen door een incident; symptomen als gevolg van een besmetting door buitenaf; symptomen die voortkomen uit een niet goed doorgemaakte of onderdrukte infectieziekte, mogelijk met een endemisch karakter (de griep) en symptomen die rechtstreeks voort komen uit de constitutie (basisgesteldheid) van de patiënt.

Alle symptomen laten een verstoring van de vitaliteit, de levenskracht zien.

Als men de ziektesymptomen van de voorgeschiedenis van de patiënt gaat rangschikken dan wordt het zwaartepunt van de dynamische verstoring en daarmee de disbalans van de vitale kracht al snel duidelijk. Op deze symptomen wordt als eerste voorgeschreven, hierbij krijgen de minst diepe verstoringen aandacht als mede mogelijke blokkades, die de werking van de homeopathische middelen hinderen. Wordt op de buitenste lagen en blokkades voorgeschreven dan wordt de weg geopend voor de diepere constitutionele lagen met de daarbij behorende symptomen.

Om op verschillende ziektelagen gelijktijdig voor te kunnen schrijven werk ik met speciale verdunningen, de zogenaamde LM potenties.

Het principe achter de LM-schaal is het vergroten van de dynamische kracht van het geneesmiddel terwijl tegelijkertijd de duur en intensiteit van de werking ervan wordt verminderd door een sterke mate van verdunning.

Hierdoor is herhaalde toediening van het geneesmiddel met zijn milde karakter mogelijk zonder dat de patiënt last krijgt van verergeringen en mocht deze zich toch een enkele keer voordoen, dan is deze verergering van korte duur zijn en makkelijk onder controle zijn te krijgen.”

 

Bij het gebruik van LM-potenties wordt laag in potentie (LM1, LM2 of LM3), met aangepaste dosis begonnen en met meerdere stappen gewerkt, zodat de genezing geleidelijk, mild en efficiënt verloopt.