Wat is een LM potentie

Samuel Hahnemann de grondlegger van de homeopathie, kwam tot de ontdekking dat de ruwe, onbewerkte geneeskrachtige stof dikwijls niet werkzaam genoeg is en dat de toen toegepaste geneesmiddeldoseringen te groot waren.
Door bewerking van de geneeskrachtige stof (verwrijven,schudden) en vermindering van de dosis lukte het hem een maximum aan kwaliteit en kwantiteit van het geneesmiddel te bereiken.
Dit proces noemde hij potentieren. De op die manier vervaardigde geneesmiddelen kregen de naam potenties of dynamisaties.
Buiten de D- en C- potentie ontwikkelde Hahnemann gedurende zijn laatste levensjaren de LM- potentie.

Waarin verschilt nu de LM-potentie van de C-potentie?

Allereerst is er een verschil in bereidingswijze, waaronder de potentiering.
Tot en met de C3 gaat de bereiding van de LM potentie bijna hetzelfde. Behalve dat er niet meer 6 en 4 maal wordt verwreven en geschraapt, maar 7 en 3 maal.

De procedure na de C3 gaat als volgt:

Men neemt een grein van de C3 en lost het op in 400 druppels water en 100 druppels alcohol 90%.
Een druppel van deze oplossing gaat in een flesje met 100 druppels alcohol, dit flesje wordt 100 keer geschud.
Nu heeft men een LM 1 potentie, waarmee melksuikerkorrels ( globuli) worden bevochtigd.
De LM potentie kent de dynamisatie van 1:500 keer 100 = 1:50.000.

Van de LM potenties zegt Hahnemann dat ze het meest volmaakt zijn.
Ze werken mild, diep en snel, het lijkt alsof het ziekzijn zich als het ware regelrecht omzet in een genezing, een veranderd bewustzijn zonder de spanningen en zonder de homeopathische verergering.
Om het genezingsproces op een milde en snelle wijze te laten verlopen en om uw weerstand te verhogen heeft u het juiste middel in de juiste potentie nodig en in de juiste dosering:
De zogenaamde LM potentie kan precies afgestemd worden op de gevoeligheid en het reactievermogen van de patiënt.

Dus naast een verschil in de bereiding is er ook een verschil in de dosering met de LM-potentie.
Hahnemann ontdekte dat een bepaalde dosis in een keer gegeven, veel minder effect had dan dezelfde hoeveelheid verspreid over een bepaalde tijd.
Met een middel in LM-potentie kan meerdere keren op een dag het middel gebruikt worden of als de gevoeligheid van de patiënt er om vraagt slechts enkele keren per week, en wel als het genezingsproces erom vraagt zelfs maanden lang.
Ook het aantal ‘schudslagen’ die nodig is om het middel krachtiger te maken wisselt per gevoeligheid en reactievermogen van de patiënt.
Zo kan men dus bij een geringe vitaliteit of bij een zeer ernstige ziekte of acute ziekte de juiste dosis innemen hetgeen de genezing bevordert op een milde en krachtige wijze.
Lm-potenties zullen de mogelijke verergeringen op een geneesmiddel aan het begin van een behandeling tot een minimum beperken. Mocht er toch een beginverergering zijn bij een zeer gevoelige patiënt dan kan de dosering direct aangepast worden met bijvoorbeeld minder schudslagen van de voorraadpot / buisje of met een verdunning van de oplossing (lees wijze van inname).
Met LM potenties bestaat ook de mogelijkheid verschillende middelen die elkaar aanvullen en ondersteunen in afwisseling met elkaar te gebruiken, hetgeen het genezingsproces versnelt.

Wijze van inname

De LM potentie wordt altijd in opgeloste vorm ingenomen via de mond (oraal)of via de neus als snuifdosis.
Met de ‘snuifdosis’ wordt bedoeld dat u op een bepaalde manier aan het flesje ruikt.
Een snuifdosis werkt heel diep. De reukzin is een erg gevoelig zintuig.
Het reukslijmvlies is een plaats in het lichaam waar het centrale zenuwstelsel aan de oppervlakte ligt en met de buitenwereld in contact staat. De prikkels worden op een snelle manier naar de juiste plek in de hersenen geleid.

U krijgt van de homeopaat het middel in opgeloste vorm direct mee of per post toegestuurd.
Met het middel krijgt u tevens uitgebreide informatie hoe u het middel het beste kunt innemen en met welke voorschriften u rekening dient te houden.
Ook zal in de regel de homeopaat kort na de inname van het geneesmiddel van u telefonisch willen horen hoe u op het middel reageert. Op deze wijze kan zij al binnen korte tijd nagaan of u het goede geneesmiddel en de juiste dosis is voorgeschreven.